Pertandigan Menyanyi Peringkat Sekolah

12 Nov – SKC Anglo Chinese telah mengadakan Pertandingan Menyanyi peringkat sekolah di dewan utama sekolah. Tujuan pertandingan ini dalah untuk mencungkil bakat murid dalam menyanyi. Pertandingan ini hanya terbuka kepada murid-murid yang tidak pernah menyertai mana-mana jenis pertandingan menyanyi di luar sekolah. Lagu yang dipertandingkan dalam 3 jenis bahasa iaitu Bahasa Cina, Bahasa Melayu dan juga Bahasa Inggeris.

GALERI