Pengoperasian Pembukaan Prasekolah Fasa 3

Pemeriksaan Semula & Persediaan Prasarana Prasekolah

Tatacara Kemasukan Murid Prasekolah

Pelaksanaan Sesi PDPc Prasekolah

Tatacara Masa Rehat Murid Prasekolah (9.15 pagi – 10.00 pagi)

Tatacara Penyuraian Murid Prasekolah (11.25 pagi – 12.00 tengah hari)