Anggota Kumpulan Pelaksana (AKP) 非教职员

Zunaidah Bt Daiman

Ketua Tadbir N22

Heldawati Bt Harris

Pembantu Tadbir N17

Ezra Binti Benjamin

Pembantu Tadbir N17

Christopher Taikun

Juruteknik FT17

Iainah @ Jainah Bt Dakum

Pembantu Operasi N11

Lainah @ Helen Bt Bidol

Pembantu Operasi N11

Anggota Kumpulan Pelaksana (AKP) 非教职员

Zunaidah Bt Daiman

Ketua Tadbir N22

Heldawati Bt Harris

Pembantu Tadbir N17

Juriah Bt Marutin

Pembantu Pengurusan Murid N17

Christopher Taikun

Juruteknik FT17

Iainah @ Jainah Bt Dakum

Pembantu Operasi N11

Lainah @ Helen Bt Bidol

Pembantu Operasi N11

Ezra

Pembantu Tadbir N17

Leave a Reply