Bengkel Pemerkasaan Aplikasi Micro:bit Mata Pelajaran RBT Sekolah Rendah Daerah Kota Kinabalu

Pada 22 Ogos 2023 yang lalu, satu langkah ke hadapan dalam pendidikan teknologi telah diambil apabila Bengkel Pemerkasaan Aplikasi Micro:bit Mata Pelajaran RBT (Reka Bentuk dan Teknologi) untuk Sekolah Rendah telah berlangsung di SK(C) Anglo Chinese Kota Kinabalu. Ini adalah satu hari yang penuh inspirasi dan pembelajaran bagi semua yang terlibat.

Kerjasama yang erat antara Pejabat Pendidikan Daerah Kota Kinabalu (PPDKK) dan Sekolah Kebangsaan Cina Anglo Chinese Kota Kinabalu telah membuka peluang untuk mengendalikan bengkel ini. Kami ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada PPDKK atas kepercayaan dan sokongan mereka dalam membolehkan sekolah kami berkhidmat dalam memperkayakan pengetahuan teknologi dalam kalangan guru-guru.

Bengkel ini bertujuan untuk memperkenalkan guru-guru Sekolah Rendah kepada teknologi Micro:bit yang merangkumi reka bentuk dan kod sumber.

Kami ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang terlibat dalam bengkel ini. Kepada PPDKK, terima kasih atas kepercayaan dan peluang yang diberikan kepada kami.

Bengkel Pemerkasaan Aplikasi Micro:bit telah membuktikan bahawa kolaborasi dan pengajaran teknologi kepada generasi muda adalah langkah penting dalam membentuk masa depan yang penuh inovasi.

Sekali lagi, terima kasih kepada semua yang telah menjadikan bengkel ini berjaya. Bersama-sama kita membangunkan minda yang cemerlang.

GALERI