UJIAN SARINGAN COVID-19

新冠肺炎检测 – 中英小学安全
UJIAN SARINGAN COVID-19 – Anglo Chinese Selamat

01 Dis – 遵循教育部指示, 全国学校须从 2021 年 12 月 1 日开始为到校进行实体课的学生进行新
冠肺炎检测。 校方抽选十巴仙(10%)于今日出席上课的学生进行检测。

Menurut arahan daripada Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM), ujian saringan Covid-19 bagi murid
sekolah rendah dan prasekolah akan dilaksanakan mulai 1 Disember 2021. Ujian tersebut telah dilaksanakan ke atas
10% sampel saringan murid secara mingguan iaitu pada setiap hari ini.

GALERI