Pertandingan Buku Skrap

Makluman:
Murid-murid tahun 4, 5 dan 6 adalah digalakkan untuk menyertai Pertandingan Buku Skrap ini. Satu penilaian dan pemilihan akan diadakan di peringkat sekolah. Lima hasil yang terbaik dan terpilih akan dihantar kepada pihak penganjur untuk penilaian peringkat seterusnya. Buku skrap yang telah siap hendaklah dihantar kepada Ketua Panitia BM (Cikgu Wong Ai Len) sebelum atau pada 27 Julai 2021.

Terima kasih