Program Junior Innovate – Creative Learning (Day 2)

3 Mei 2019, hari ini merupakan hari kedua program Junior Innovate - Creative Learning di SKC Anglo Chinese. Pada hari ini, guru-guru mendemontrasikan projek yang dicipta oleh mereka bagi menyelesaikan masalah pembelajaran murid-murid. Guru-guru berjaya mencipta bahan bantu mengajar yang berteraskan Permainan untuk menarik minat murid-murid mempelajari subjek yang kurang diminati oleh mereka. Suasana dalam #mydigitalmaker hub seperti "Mini Fun Fair".

gALERI