Kem Kebudayaan 2019

2019 年第八届沙巴中华文化“中华情 文化心”夏令营开营礼暨中英学校大礼堂显示屏正式启动典礼
日期:25/06/2019(SELASA)
时间:0720 - 1040

👇🏻👇🏻关注亚庇中英学校官方脸书即可观赏开营礼及闭营礼现场直播👇🏻👇🏻

开营礼:8:20AM

闭营礼:7:50AM

中国深圳宝安国际名师志愿者团队

中国深圳宝安国际名师志愿者团队简介

Let's share it out
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply